DİVAN

Ersoy Anıldı (Divan Başkanı)

Erkan Kaya (Divan Başkan Yardımcısı)

Sevil Özel (Üye)

Fatma Öztürk (Üye)